De koers van de Mekong

Liesbeth Sluiter   Gráinne Ryder (inleiding)  

“De koers van de Mekong laat in woord en beeld de rijkdom zien van deze grootste rivier van Zuidoost-Azië, een rijkdom in vis, vloedwater en slib. Een natuurlijke rijkdom waarvan miljoenen mensen in Laos, Thailand, Cambodja en Vietnam het vruchtgebruik hebben.
Nederland is betrokken bij de nu weer actueel geworden plannen tot aanleg van grote dammen in de Mekong. Het beoogde resultaat is economische groei in de betreffende landen door middel van waterkrachtproduktie, vloedbeheersing en irrigatie.
De auteurs van dit veelzijdige boek volgen de koers van de Mekong en laten boeren, vissers, dorpshoofden en regeringsambtenaren aan het woord over de betekenis van ‘hun’ rivier. Wat betekent de dammenbouw voor de Mekong, voor de mensen, de landbouw, de visserij en de economie? Zijn de voorgestelde ontwikkelingen werkelijk een verbetering? En voor wie?
De auteurs stellen dat diegenen voor wie de rivier een bron van leven en een bestaansvoorwaarde is, de beste beheerders ervan zijn. Besluiten over de toekomst van de Mekong zouden niet zonder hen genomen mogen worden. …”


Aanvullende informatie

Categorieën Cultuur, Natuur
Landen Azië, Cambodja, Laos, Thailand, Vietnam
ISBN 9789065790774
Uitgever Fragment / Novib
Editie 1993
Oorspronkelijk 1992
Talen Nederlands
Bestellen bij Bol.com