Djenghis Khan

Leo de Hartog  

– ‘s Werelds grootste veroveraar –

” De opkomst van Djenghis Khan (zijn naam betekent zoveel als ‘Universeel Heerser’) en de vestiging en groei van diens wereldrijk in de dertiende eeuw vormen het onderwerp van dit unieke boek.

Met het harde en wrede bestaan in de steppen als achtergrond wil de schrijver een verklaring geven hoe het kon gebeuren dat het hoofd van een nomadische volksstam uit het dunbevolkte en in beschaving sterk achtergebleven Mongolië uitgroeide tot de onbetwiste heerser van het grootste wereldrijk uit de geschiedenis. Om de onnavolgbare wijze waarop de geniale Mongool de zwakke punten van zijn machtige tegenstanders uitbuitte te verduidelijken, is het noodzakelijk zijn daden binnen het kader van de wereldgeschiedenis te plaatsen. Er is geen poging gedaan de gruwelen en vernielingen die het Mongoolse optreden met zich bracht te verbloemen. Wel komt tot uiting dat het in die tijd geen uitzondering was … Duidelijk wordt dat de Mongoolse wereldveroveraar, dank zij zijn grote organisatorische talenten en de bijna feilloze wijze waarop hij zijn militaire en civiele medewerkers uitkoos, een hechte eenheid creëerde. De basis van zijn rijk was zo stevig, dat de weinig begaafde zoon en opvolger van Djenghis Khan zelfs kans zag de veroveringen van zijn vader met succes voort te zetten.

Maak kennis met de grootste heerser uit de wereldgeschiedenis!”


Aanvullende informatie

Categorieën Geschiedenis/Politiek
Landen Wereld-wijd
ISBN 9010029034
Uitgever Elsevier
Editie 1979
Talen Nederlands
Te koop via Bol.com