Geschiedenis van Suriname

Hans Buddingh'  

– Een complete, uiterst leesbare geschiedenis van Suriname, van de oorspronkelijke, Indiaanse bewoners tot de plurale samenleving van nu. –

“De ´Wilde Kust´ van Suriname kwam in de 17e eeuw bij Nederlandse kolonisten in beeld, nadat vóór hen de Spanjaarden de streek al hadden verkend en de Engelsen een kolonie hadden gesticht aan de Suriname-monding.
Hoe het land zich ontwikkelde onder de Staten van Zeeland, hoe het werd bevolkt door de blanken, maar vooral door Afrikaanse slaven, op welke wijze de koloniale samenleving functioneerde, is te lezen in dit met vaardige hand geschreven relaas.
De auteur beschrijft de marronage (het vluchten van slaven), de eerste bosnegersamenlevingen, de gevolgen van de afschaffing van de slavernij, de ´verindisching´, de teloorgang van de plantage-economie, het begin van de moderne politieke geschiedenis van het land (1942), de onafhankelijkheid (1975), de militaire machtsovername (1980), de revolutie die geen revolutie was, het herstel van het burgerbewind.

Voor het boek is niet alleen gebruik gemaakt van de vele wetenschappelijke publikaties, maar ook van verslagen van kroniekschrijvers. Voor de periode na de eerste militaire coup heeft de auteur kunnen putten uit eigen journalistieke waarneming.”

Een boek waarvan tot in 2017 veel herdrukken zijn verschenen.


Aanvullende informatie

Categorieën Geschiedenis / Politiek
Landen Suriname
ISBN 9789027430441
Uitgever Het Spectrum
Editie 1995
Oorspronkelijk 1995
E-book ook als e-book
Talen Nederlands
Te koop via Bol.com