Joegoslavië. Verhalen van deze tijd.

Bijeengebracht en vertaald door Tom Eekman   Van Andric, Selimovic, Marinkovic, Sijaric, Tisma, Pavic, Slamnig, Pavlovic, Kis, Jovanovic, Pavlicic, Josic, Ugresic, Barbieri  

“In het Servokroatisch, de voornaamste taal van Joegoslavië, bestaat een literatuur die teruggaat tot de geschreven heiligenlevens in Servische klooster en tot de Renaissance-dichters van de Dalmatische kuststeden. Lange perioden van oorlog en onderdrukking hebben de ontwikkeling dwarsgezeten, maar in de loop van de negentiende eeuw consolideerde zich, in Servië en Kroatië, Bosnië en Montenegro, een letterkunde met een eigen gezicht, zij het dan dat ze werd gestimuleerd door die van West- en Midden-Europa.

In onze eeuw is de vroegere achterstand ingelopen, en in de culturele centra van Zagreb, Belgrado en Sarajevo reageert men snel op nieuwe literaire stromingen: Hemingway en Salinger, Borges en Márquez, de nouveau roman en het post-modernisme. Toch heeft deze literatuur iets geheel eigens. De meest vooraanstaande vorm is vanouds de vertelling, oorspronkelijk een voortzetting van het mondelinge volksverhaal. Soms is in deze verhalen uit de laatste decennia de Joegoslavische realiteit, de couleur locale, sterk aanwezig, maar steeds meer schrijvers wenden zich tot een pseudo-realiteit, een droomwereld (Andric), een legendarisch verleden (Sijaric), of zij introduceren een fantasie-element in de werkelijkheid (Kis). Een schijn van realisme, de geloofwaardige werkelijkheid wordt nog maar door weinigen nagestreefd (Tisma). Ook vertellingen die ogenschijnlijk de realiteit geen geweld aandoen (Slamnig) krijgen toch een mysterieuze draai. Maar deze literatuur is geenszins gedenationaliseerd: er zijn heel wat Joegoslavische landschappen, toestanden en karaktertrekken in weerspiegeld.

De bundel Joegoslavië, verhalen van deze tijd brengt een aantal van de zeer vele begaafde verhalenschrijvers in het Servokroatisch,uit verschillende delen van het land en uit verschillende naoorlogs periodes: van de Nobelprijswinnaar Ivo Andric tot rijpe auteurs als Danilo Kis en Milorad Pavic en een aantal jongeren.”


Aanvullende informatie

Categorieën Literatuur/Romans/Poëzie
Landen Bosnië-Herzegovina, Europa, Kroatië, Montenegro, Servië
ISBN 9029039744
Uitgever Schrijvers van het Andere Europa, Meulenhoff
Editie 1988
Talen Nederlands
(Soms) te koop via Bol.com Te koop via Boekwinkeltjes.nl