Duitsland

Duitsland: lees reisliteratuur van o.a. Nooteboom, boeken over oude en nieuwe geschiedenis, klassieke Duitse romans.
Of ga fietsen: