In 2001 ben ik gestart met de webwinkel Reis-boek.nl, verkoop van tweedehands reisboeken. Rond 2009 heb ik dat afgebouwd om me te richten op mijn baan in het onderwijs. Momenteel werk ik bij een School voor Toerisme en Recreatie als docent en stagebegeleider.

Mijn passie voor reizen & lezen werd echter niet minder. Tussen mijn baan in het onderwijs en vele reizen door bleef ik bijzondere reisboeken zoeken en verkopen via Bol.com en Boekwinkeltjes.

Vanuit de wens om vooral de meer bijzondere boeken onder de aandacht te brengen van mede-reizigers is deze site ontstaan.

Ik beleef veel plezier aan het speuren naar uitgaven die ik nog niet ken en het onderhouden van deze site. En ik hoop dat deze iets toevoegt aan jouw belevingen van reizen, zowel thuis als onderweg.

Anne Janmaat

In 2001 I started the webshop Reis-boek.nl, selling used travel books. I completed it around 2009 to focus on my job in education. Currently I work at a School for Tourism and Recreation as a teacher and internship supervisor.

My passion for traveling & reading, however, was no less. Between my job in education and many travels, I continued to search and sell special travel books through Bol.com and Boekwinkeltjes.nl.

This site was created from the desire to bring the more special books to the attention of fellow travelers.

I have a lot of fun searching for publications that I do not yet know and maintaining this site. And I hope that this adds something to your experiences of traveling, both at home and on the road.

Anne Janmaat