Reis om de wereld 1594 – 1606

Francesco Carletti, vertaald en ingeleid door J.A. Verhaart-Bodderij

– Authentiek reisverslag van een van de eerste wereldreizigers –

“Francesco Carletti werd in 1574 geboren te Florence als zoon van een Florentijns koopman. Twintig jaar later, in 1594, reisde hij en zijn vader naar de Kaap Verdische Eilanden om er negerslaven te halen, die zij naar Zuid-Amerika vervoerden en daar verkochten.

Aangelokt door verhalen over fantastische rijkdommen in Lima, trokken de beide mannen door naar Peru. Vervolgens naar Mexico, de Filippijnen, Japan en Macao (China). Hier stierf Carletti sr.

Francesco zette de reis alleen voort naar Malakka en Goa. Vandaar zou hij via Kaap de Goede Hoop naar Portugal terugkeren. Doch het Portugese galjoen waarop hij zich met al zijn bezittingen te Goa had ingescheept, werd bij St. Helena gekaapt door twee zeeuwse schepen.

Het reisverhaal van Francesco Carletti is het verslag dat hij, uiteindelijk in Florence teruggekeerd, uitbrengt aan de toenmalige groothertog van Toscane, Ferdinando de Medici, en dat hij later op schrift heeft gesteld.

Aan dit verslag, dat in de archieven te Florence bewaard is gebleven en dat in 1958 door Einaudi voor het eerst werd gepubliceerd, danken wij een van de levendigste en origineelste documenten uit de tijd van de eerste wereldreizigers.

In zijn eenvoud en nuchterheid weet deze oude Florentijn zo boeiend te vertellen, dat de aandacht van de lezer uit de twintigste eeuw voortdurend gespannen blijft, niet alleen door de onderwerpen die hij beschrijft, maar tevens door fotografische klaarheid der beschrijvingen. Hij tekent de volkeren uit de nieuw ontdekt wereld in hun dagelijkse bezigheden, hun kleding, hun eetgewoonten, hun soms vreemde sexuele gebruiken, op een wijze die de afstand in tijd en plaats doet vergeten, die ons van hen scheidt.

Verlucht met een 20-tal oude prenten en kaarten.”


Kenmerken

Uitgever

Kruseman's Uitgeversmaatschappij

Uitgave

1965

Talen Nederlands
Landen Wereld-wijd

Beschrijving

hardcover, met stofomslag, 235 blz, (kleine scheurtjes in stofomslag)

9.95

1 op voorraad