Welkom in de webwinkel voor tweedehands boeken in reizen en aanverwante zaken. Verzending in Nederland is gratis (brievenbuspakjes naar huisadres, pakketpost naar DHLServicepunt) en binnen twee werkdagen. Met groet! Anne
shopping cart
Welkom in de webwinkel voor tweedehands boeken in reizen en aanverwante zaken. Verzending in Nederland is gratis (brievenbuspakjes naar huisadres, pakketpost naar DHLServicepunt) en binnen twee werkdagen. Met groet! Anne

Leveringsvoorwaarden

(You will find the English text below the Dutch)

Nederland

Verzending van de boeken in Nederland is gratis,
(evenmin administratie-, bemiddelings- of andere bijkomende kosten)

Boeken die door de brievenbus passen verzenden we als brievenbuspakje met Postnl Track & Trace  naar het afleveradres.
Pakketten verzenden we met DHL Track & Trace naar het servicepunt van DHL bij het afleveradres in de buurt.
U haalt dan dus zelf het pakket op bij het DHL servicepunt dicht bij u in de buurt.

Bij bestelling van 2 boeken of meer, verlenen we een korting van 10% op het totaalbedrag.

U betaalt met Ideal. Wilt u een andere betaalmethode: mail AnneJanmaat@gmail.com

Boeken zijn duurzaam en degelijk verpakt. Wij hergebruiken schoon verpakkingsmateriaal.

Verzending geschiedt binnen twee werkdagen na ontvangst van het factuurbedrag. (Tijdens mijn reizen kan daarvan afgeweken worden, dat wordt dan op de home-page en bij leveringsvoorwaarden vermeld.)
Bestellingen kunnen tot 8 dagen na verzenddatum kosteloos geannuleerd worden en retour gezonden.

Buitenland

Verzendbijdrage naar België is € 5,-
U betaalt met Bancontact. Wilt u een andere betaalmethode: mail info@Reis-boek.nl .

Brievenbuspakjes verzenden we met Postnl Track & Trace naar het afleveradres.
Pakketten met DHL naar het dichtstbijzijnde DHL Servicepunt van het afleveradres, waar u het pakket dan zelf ophaalt.

Verzending naar overige landen: Informeer naar de verzendbijdrage en wijze van verzending: info@reis-boek.nl 

Boekbeschrijving:

blz                          bladzijden
( )                           beschadigingen staan tussen haakjes vermeld, lichte beschadigingen zijn niet altijd vermeld
23x15cm               van boeken groter dan ca 23x15cm zijn de afmetingen weergegeven (afwijkingen tot 1cm )
paperback            buigzaam omslag
hardcover             onbuigzaam omslag
pocket                   paperback kleiner dan 19x12cm
stofomslag           een los papieren omslag om het boek
omslag                  vaste voor- en achterkant van het boek

zeer goede staat: vaak ongelezen, minimale beschadigingen zoals een stofveeg of resten van een (prijs-)etiket op het omslag
in goede staat: mogelijke beschadigingen: een ex-libris, geschreven tekst of opdracht in het boek (is altijd vermeld), lichte leesvouwen in de rug, kleine (roest-)vlekjes, licht gebutste hoeken, lichte verkleuring van bladzijden of omslag.
in redelijke staat: twee of meer beschadigingen zoals bij ‘in goede staat’ vermeld, of smoezelig of een schutblad verwijderd in een overigens zeer net boek. Of 1 flinke beschadiging. Staat altijd vermeld.
NIEUW: rechtstreeks afkomstig van uitgever of auteur. Nieuw boek.

Retour

Bestellingen kunnen tot 8 dagen na verzenddatum geretourneerd worden. Het factuurbedrag en de kosten van retourzending met Postnl of DHL worden binnen 2 dagen na ontvangst van het boek door verkoper voldaan aan koper, mits het boek in de staat verkeert waarin het is geleverd.

Algemeen

In geval dat door omstandigheden van deze leveringsvoorwaarden moet worden afgeweken, vermelden wij dat op de Home-page en bovenaan de pagina Leveringsvoorwaarden.

Het linken naar uitgevers en andere verkopers is een service. Reis-boek.nl  is niet verantwoordelijk voor de staat van de boeken of aansprakelijk voor de afhandeling van  bestellingen bij deze verkopers.
Het linken naar andere websites is een service. Reis-boek.nl is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van de websites en/of de acties die daaruit voortkomen.

Reis-boek.nl
Graaf Florisstraat 1 F10
7415 LK Deventer

KvK: 77574397

Anne@Reis-boek.nl
+31648301357

Order, Shipping and Delivery

The Netherlands

Shipping of the books in the Netherlands is free,
(also no administration, brokerage or other additional costs)

Books that fit through the letterbox are sent as letterbox parcels with Postnl with Track & Trace  to the home address.
Parcels we send with DHL Track & Trace to the DHL service point nearby the delivery address. So you pick up the package yourself at the DHL service point near you.

When ordering 2 books or more, you will receive a 10% discount on the total amount.

You pay with Ideal. Do you want another payment method: mail info@Reis-boek.nl.

Books are properly packaged. We reuse clean packaging material.

Shipment takes place within two working days after receipt of the invoice amount. (During my travels this can be deviated from, is stated on every page of the website and in terms of delivery.) Orders can be canceled and returned free of charge up to 8 days after the shipment date.

Shipment takes place within two working days after receipt of the invoice amount. (During my travels this can be deviated from, is stated on the home-age and on the page of terms of delivery.)
Orders can be canceled and returned free of charge up to 8 days after the shipment date.

Abroad

Shipping contribution to Belgium is € 5,-.
You pay with Bancontact. If you want a different payment method: mail info&Reis-boek.nl .
We send letterbox parcels with DPD Track&Trace tot the delivery address.
Packages with DHL to the nearest DHL Service Point of the delivery address, where you then collect the package yourself.

Shipping to other countries: Pleas inquire about the shipping fee info@Reis-boek.nl.

Return

Orders can be returned up to 8 days after the shipping date. The invoice amount and the costs of return shipping with Postnl or DHL will be paid to the buyer within 2 days after receipt of the book by the seller, provided the book is in the condition in which it was delivered.

General

In case of deviation from these terms of delivery, we will mention this on the home page

Linking to publishers, other sellers is a service. Reis-boek.nl is not responsible for the condition of the books or liable for the handling of orders with these sellers.
Linking to other websites is a service. Reis-boek.nl is neither responsible nor liable for the content of these websites and / or the actions arising from them.

Book Description

blz                       pages
( )                         damages are indicated in brackets, very minor damages are not always stated
23x15cm             dimensions of copies larger than approx. 23x15cm are shown
paperback          flexible paperback cover
hardcover           rigid cover
pocket                 paperback smaller than 19x12cm
stofomslag         a loose paper jacket around the book
omslag                fixed front and back of the book

in zeer goede staat: often unread, minimal damage such as a dust wipe or remnants of a (price)label on the cover
in goede staat: possible damage: an ex-libris, written text or assignment in the book (is always mentioned), light reading folds in the spine, small (rust-)stains, lightly dented corners, slight discoloration of pages or cover
in redelijke staat: two or more damages as stated in ‘in goede staat’, or smudgy or a flyleaf removed in an otherwise very neat book. Or 1 big one damage. Always stated.
NIEUW: directly from publisher or author. New book.