Leveringsvoorwaarden

(You will find the English text under the Dutch)

Boekbeschrijving:

blz                          bladzijden
( )                           beschadigingen staan tussen haakjes vermeld, lichte beschadigingen zijn niet altijd vermeld
23x15cm               van boeken groter dan ca 23x15cm zijn de afmetingen weergegeven (afwijkingen tot 1cm )
paperback            buigzaam omslag
hardcover             onbuigzaam omslag
pocket                   paperback kleiner dan 19x12cm
stofomslag           een los papieren omslag om het boek
omslag                  vaste voor- en achterkant van het boek

zeer goede staat: vaak ongelezen, minimale beschadigingen zoals een stofveeg of resten van een (prijs-)etiket op het omslag
in goede staat: mogelijke beschadigingen: een ex-libris, geschreven tekst of opdracht in het boek (is altijd vermeld), lichte leesvouwen in de rug, kleine (roest-)vlekjes, licht gebutste hoeken, lichte verkleuring van bladzijden of omslag.
in redelijke staat: twee of meer beschadigingen zoals bij ‘in goede staat’ vermeld, of smoezelig of een schutblad verwijderd in een overigens zeer net boek. Of 1 flinke beschadiging. Staat altijd vermeld.
NIEUW: rechtstreeks afkomstig van uitgever of auteur. Nieuw boek.

Nederland

Verzending van de boeken in Nederland is gratis,
(ook geen administratie-, bemiddelings- of andere bijkomende kosten)

Bij bestelling van 2 boeken of meer, verlenen we een korting van 10% op het totaalbedrag.

U betaalt met Ideal of per overschrijving na factuur.

Boeken die door de brievenbus passen verzenden we als brievenbuspakje met Postnl (met Track & Trace code)  naar het huisadres.
Pakketten verzenden we met DHL naar het dichtstbijzijnde servicepunt van DHL, ook met Track & Trace code.
U haalt dus zelf het pakket op bij het DHL servicepunt het dichtst bij u in de buurt.

Boeken zijn degelijk verpakt. Wij hergebruiken schoon verpakkingsmateriaal.

Verzending geschiedt binnen twee werkdagen na ontvangst van het factuurbedrag.
Bestellingen kunnen tot 8 dagen na factuurdatum kosteloos geannuleerd worden.

Buitenland

Verzendbijdrage naar België is € 5,-
Pakjes en pakketten naar België worden met DHL verzonden naar het dichtstbijzijnde DHL Servicepunt.
Verzending naar overige landen: Informeer via het contactformulier naar de verzendbijdrage.
BESTELLERS UIT BELGIË EN ANDER BUITENLAND: Soms lukt de betaling via de winkelmand niet, stuur dan een e-mail met uw bestelling naar info@reis-boek.nl en u ontvangt een betaallink om het bedrag te voldoen.

Retour

Bestellingen kunnen tot 8 dagen na verzenddatum geretourneerd worden. Het factuurbedrag en de kosten van retourzending met Postnl of DHL worden binnen 2 dagen na ontvangst van het boek door verkoper voldaan aan koper, mits het boek in de staat verkeert waarin het is geleverd.

Algemeen

In geval dat door omstandigheden van deze leveringsvoorwaarden moet worden afgeweken, vermelden wij dat op de home-page.

Het linken naar uitgevers en andere verkopers is een service. Reis-boek.nl  is niet verantwoordelijk voor de staat van de boeken of aansprakelijk voor de afhandeling van  bestellingen bij deze verkopers.
Het linken naar andere websites is een service. Reis-boek.nl is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van de websites en/of de acties die daaruit voortkomen.

Reis-boek.nl
Graaf Florisstraat 1 F10
7415 LK Deventer

KvK: 77574397

Anne@Reis-boek.nl
+31648301357

Order, Shipping and Delivery

The Netherlands

Shipping of the books in the Netherlands is free,
(also no administration, brokerage or other additional costs)

When  ordering 2 books or more, you will receive a 10% discount on the total amount.

You pay with Ideal or by bank transfer after invoice.

Mailbox packages are sent with Postnl to the home address.
Packages are sent tot he nearest DHL service point.
(So you have to collect the package yourself at the DHL service point nearest to you.)

Books are properly packaged. We reuse clean packaging material.

Shipping takes place within two working days after receipt f the invoice amount.
Orders can be canceled free of charge up to 8 days after the invoice date.

Abroad

Shipping contribution to Belgium is € 5,-.
Parcels and packages to Belgium are shipped with DHL to the nearest DHL Service Point.
Shipping to other countries: Pleas inquire about the shipping fee via the contact form.

Return

Orders can be returned up to 8 days after the shipping date. The invoice amount and the costs of return shipping with Postnl or DHL will be paid to the buyer within 2 days after receipt of the book by the seller, provided the book is in the condition in which it was delivered.

General

In case of deviation from these terms of delivery, we will mention this on the home page

Linking to publishers, other sellers is a service. Reis-boek.nl is not responsible for the condition of the books or liable for the handling of orders with these sellers.
Linking to other websites is a service. Reis-boek.nl is neither responsible nor liable for the content of these websites and / or the actions arising from them.

Book Description

blz                       pages
( )                         damages are indicated in brackets, very minor damages are not always stated
23x15cm             dimensions of copies larger than approx. 23x15cm are shown
paperback          flexible paperback cover
hardcover           rigid cover
pocket                 paperback smaller than 19x12cm
stofomslag         a loose paper jacket around the book
omslag                fixed front and back of the book

in zeer goede staat: often unread, minmal damage such as a dust wipe or remnants of a (price)label on the cover
in goede staat: possible damage: an ex-libris, written text or assignment in the book (is always mentioned), light reading folds in the spine, small (rust-)stains, lightly dented corners, slight discoloration of pages or cover
in redelijke staat: two or more damages as stated in ‘in goede staat’, or smudgy or a flyleaf removed in an otherwise very neat book. Or 1 big one damage. Always stated.
NIEUW: directly from publisher or author. New book.

1