Geïllustreerde encyclopaedie van Nederlandsch-Indië

G.F.E. Gonggryp

“Deze uitgave bedoelt te zijn een beknopte, practische handleiding voor hen die belangstellen in Nederlandsch-Indië, zoowel daar te lande als in het moederland. Zij wil zijn populair en up to date. In de artikelen is gestreefd naar kortheid en zakelijkheid, ten einde den gebruiker in staat te stellen zich snel te oriënteeren. …”


Kenmerken

Uitgever

Gebr. Graauw's Uitg.-Maatschappij N.V.

Uitgave

1934

Talen Nederlands
Landen Indonesië

Beschrijving

hardcover (linnen), 1582 blz, in zeer goede staat, behalve de uitslaande kaart: daar is een hoek uit gescheurd van ca 12x5cm (op ca 45x19cm).

9.95

1 op voorraad