De Ruslandvaarders

J. Hosmar

“Dit is niet het eerste boek dat over de Rusluie verschijnt; er is reeds veel over geschreven en dit zal zeker ook niet het laatste boek zijn.

In deze uitgave heeft de auteur J. Hosmar niet slechts geput uit bestaand documentatiemateriaal, maar er zijn ook vele nieuwe gegevens in verwerkt. Er is gebruik gemaakt van reisverslagen, dagboeken, scripties en brieven en talloze uren zijn doorgebracht in archieven, waarvan vele nog geïnventariseerd moeten worden. De auteur beschouwt het dan ook als een speciale opdracht om verder te gaan met het opsporen van meer familie-archieven in binnen- en buitenland.

In De Ruslandvaarders wordt een beeld geschetst van onze voorouders, die als pioniers de enorme gok waagden om in een ver en vreemd land, en met name in de vroegere Russische hoofdstad Sint Petersburg, een nieuwe, onbekende toekomst op te bouwen. Velen slaagden daarin wonderwel en kwamen tot grote welstand. Anderen mislukten jammerlijk en keerden gedesillusioneerd weer naar hun vaderland terug. Deze uitgave verhaalt van handelsbetrekkingen en diplomatie, van successen en mislukkingen; maar vooral van mensen en hun besognes. Ook het kerkelijk leven van de Hollanders in het tsaristische Rusland alsmede de revolutie van 1917 en alle daarmee gepaard gaande problemen worden uitvoerig behandeld.

De vele, dikwijls unieke foto’s en andere illustraties, evenals de fragmenten en citaten uit brieven of verslagen en ondersteunen de boeiende tekst Een aanbevolen boekwerk, niet alleen voor de Rusluie-kenner, maar ook voor de geïnteresseerde kerk.”


Kenmerken

ISBN

9028834397

Uitgever

Europese Bibliotheek

Uitgave

1986

Artikelnummer: 12456 Categorie:
Talen Nederlands
Landen Nederland

Beschrijving

Niet meer in voorraad

0.00

Te koop via Bol.com