De Yankee in denken en doen

Dr. M.C. van Mourik Broekman

– Karakterteekening van het Amerikaansche leven –

Inhoudsopgave:
Een schets der maatschappelijke samenleving
Eigenaardige kenmerken van het politieke leven
Het Amerikaansche gezinsleven en de opvoeding der jeugd
Lager en Middelbaar Onderwijs
Het universiteitswezen in Amerika, vergeleken met dat ten onzent
Merkwaardige verschijnselen op godsdienstig gebied
Beschaling, geestelijke ontwikkeling en karakter der Amerikanen


Kenmerken

Uitgever

H.D. Tjeenk Willink & Zoon

Uitgave

1914

Categorie:
Talen Nederlands
Landen Verenigde Staten

Beschrijving

hardcover, 266 blz, in zeer goede staat (op enkele blz wat roestvlekkig)

18.95

1 op voorraad