Het leven der oude Incas

door den Inca Garcilaso de la Vega,naar het oude Spaansch bewerkt door Mr. W.J. van Balen

– zijnde de Koninklijke aanteekeningen aangaande den oorsprong der Incas, die koningen waren over Perú, hun afgodendienst, wetten en staatsvormen, in vrede en in oorlog, hun samenleving en veroveringen, met alles wat er in hun Rijk en hun staatsverband voorgevallen is voordat de Spanjaarden aldaar aangekomen zijn –

Inhoud

Inleiding: Voorwoord van den bewerker, Het land der Incas, Proeve van een schets der vóór-Inca periode, De ware proporties der Inca-beschaving
I. De Inca Garcilaso leidt zijn boek zelf in
II. De nieuwe wereld en Perú. Hoe men aan den naam komt
III. Hoe het er uitzag vóórdat de Incas er waren
IV. De oorsprong en aankomst der Incas. Cozco wordt gesticht
V. Manco Capac, de eerste Inca
VI. De eeredienst der Incas
VII. Staatsindeeling en rechtspraak
VIII. Sinchi Roca, de tweede Inca
IX. Lloque Yupanqui, de derde Inca, gaat op verovering uit
X. Wetenschap en kunst bij de Incas
XI. Mayta Capac, de vierde Inca, bereikt het Titicaca-meer
XII. Capac Yupanqui, de vijfde Inca, dringt tot de zeekust door
XIII. De Heilige maagden van de Zon
XIV. Huwelijk en huisgezin. De Incas als opvoeders
XV. Inca Roca, de zesde Inca, en zijn wijze bestuur
XDVI. Yahuar Huacac, de zevende Inca, ontruimt zijn hoofdstad
XVII. Hoe grond en water ingedeeld waren. Van goederen en belastingen
XVIII. Viracocha, de achtste Inca, onttroont zijn vader en redt het Rijk
XIX. De koninklijke verblijven en de rijksdiensten
XX. Pachacutec, de negende Inca, breidt opnieuw het Rijk uit
XXI. Riddergebruiken en ceremonieel
XXII. De taal der Incas
XXIII. Beschrijving der keizerlijke hoofdstad Cozco
XXIV. Inca Yupanqui, de tiende Inca, trekt te velde tegen Chili
XXV. Tupac Inca Yupanqui, de elfde Inca. Het Rijk van Quitu wordt veroverd
XXVI. De voortbrengselen van het oude Perú
XXVII. Het Inca-rijk op zijn hoogtepunjt. Huayna Capac, de twaalfde en laatste groote Inca
XXVIII. De eerste berichten omtrent de Spanjaarden
XXIX. Burgeroorlog en broedersrijd tusschen huascar Inca en Atahuallpa
Epiloog van den Bewerker


Kenmerken

Uitgever

N.V. H.P. Leopold's Uitgevers-maatschappij

Uitgave

1929

Oorspronkelijk

Comentarios Reales

Artikelnummer: 10289 Categorie:
Talen Nederlands
Landen Zuid-Amerika divers

Beschrijving

hardcover, 279 blz, met uitslaande kaart, in goede staat

Niet meer in voorraad

0.00

Te koop via Boekwinkeltjes.nl