Kennis op kamelen – Europa en de buiten-Europese wereld (1150-1350) –

Dirk E.H. de Boer (red.)

“In de ‘lange dertiende eeuw’ bestond een ongekende uitwisseling van personen, goederen en kennis tussen landen, volken en culturen van de oude wereld (Europa, Azië en Noord-Afrika). De economische vitaliteit en de religieuze expansiedrang van Europa leidden tot een toename van handelscontacten en de verbreiding van het christelijke geloof en vormden de belangrijkste krachten achter de Spaanse Reconquista en de kruistochten.

De strijd bracht ridders uit heel Europa in contact met de hoogontwikkelde Arabische cultuur en met luxeartikelen die voordien nauwelijks bereikbaar waren geweest. Men kreeg te maken met het immense Mongoolse rijk, dat zich uitstrekte van Peking tot Polen en Perzië. De Mongolen vormden zelf geen culturele grootmacht, maar speelden een belangrijke rol in de culturele uitwisseling tussen landen die aan verschillende uiteinden van de wereld lagen. Europese handelaren, diplomaten en missionarissen reisden tot ver in Azië, iets wat eeuwenlang onmogelijk was geweest.

De intensivering van deze contacten bracht een enorme hoeveelheid nieuwe kennis en ervaringen mee naar Europa. Als gevolg daarvan vond een herijking plaats van de Europese identiteit en moest men zijn houding tegenover andere culturen herzien.

Kennis op kamelen schetst de ontwikkelingslijnen van de contacten en beschrijft de doorwerking ervan in de Europese samenleving en het westerse wereldbeeld.”

Inhoud:
Woord vooraf
Een andere wereld
Van horen zeggen. De Europese kijk op de wereld tot omstreeks 1150
Een samenleving in verandering. Het ontstaan van het nieuwe Europa en het verloop van de kruistochten
Kennis op de kaart. Het beeld van de wereld vanaf ca. 1150
Beijing – Bagdad – Bordeaux
Pape Jan, tussen Geschiedenis en Fantasie
Jacobus en Mohammed. Culturen in samenleving en strijd in Spanje
Arabieren, alchimie en algebra.Wereldbeeld en wetenschap in de Arabische wereld tussen 1150 en 1400
Reizen tussen vrees en hoop.Twee eeuwen contacten tussen Europa en Mongools Azië
Het Saracenennest Lucera: een oplossing van het minderhedenprobleem?
Zo zwart als roet. Saracenen in middeleeuwse literatuur: een selectie
Met eigen ogen? Het Europees perspectief omstreeks 1350
Bibliografie
Illustratieverantwoording
Register
Over de auteurs


Kenmerken

ISBN

9789053336694

Uitgever

Prometheus

Uitgave

1998

Talen Nederlands
Landen Wereld-wijd

Beschrijving

paperback, 311 blz, in zeer goede staat

Niet meer in voorraad

0.00

Te koop via Bol.com